sâmbătă, 20 septembrie 2014

Sunt alegerile prezidentiale corecte?SUNT ALEGERILE PREZIDENŢIALE CORECTE?


Valeriu Mangu

Constituţia nu defineşte  sintagma „alegeri corecte“, însă există din fericire o serie de considerente ale Curţii Constituţionale de natură să ofere elemente ale unei astfel de definiţii, cu precizarea că aceste considerente au, potrivit celor statuate prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995, formă obligatorie (v. http://www.ccr.ro/files/products/DP001_95.pdf). Este vorba despre Decizia nr. 102/2013 – v. http://www.ccr.ro/files/products/D0102_131.pdf.
Considerentele din Decizia nr. 102/2013 a Curţii Constituţionale reproduse mai jos urmează a fi avute în vedere pentru situaţii similare, în măsura în care ele există în cazul alegerilor prezidenţiale curente. Iată câteva dintre acestea:
a) „În concluzie, dată fiind calitatea de înalt funcţionar public pe care o are prefectul sau subprefectul în cadrul statutului său de funcţionar public, acestuia îi este interzisă, de principiu, participarea sa în orice cursă electorală, în calitate de candidat, concomitent cu funcţia publică pe care o deţine“.
b) „Întrucât nu este permis ca cele două calităţi, de candidat la alegeri şi de prefect/subprefect, să fie întrunite cumulativ de aceeaşi persoană, legiuitorul a prevăzut condiţia demisiei acesteia din funcţia publică de prefect/subprefect într-un termen de cel puţin 50 de zile anterior alegerilor, pentru a avea, apoi, posibilitatea să îşi depună candidatura, fără a mai deţine, aşadar, nicio funcţie publică în momentul exprimării votului de către cetăţeni“.
c) „Aceeaşi persoană nu poate întruni cumulativ atât calitatea de înalt funcţionar public, cât şi pe cea de candidat sau participant implicat în campania electorală. Cele două calităţi sunt, aşadar, incompatibile, exercitarea lor simultană născând un conflict de interese“.
După cum se poate observa, Curtea Constituţională ridică aceste considerente la rang de principii constituţionale ori chiar la rang de principii legitime, de vreme ce le plasează deasupra ordinii juridice legale. Şi, într-adevăr, în ipoteza în care un candidat la funcţia de Preşedinte al României cumulează o înaltă funcţie publică ori, chiar mai mult, o demnitate publică, alegerile nu sunt corecte, contrar prevederilor art. 2 alin. (1) al Constituţiei.
Un înalt funcţionar public ori un demnitar public este, într-un fel sau altul, implicat în organizarea respectivelor alegeri. Este cazul Preşedintelui României, al primului-ministru, al celorlalţi membri ai Guvernului, chiar al deputaţilor şi senatorilor, al directorilor serviciilor de informaţii, al prefecţilor şi subprefecţilor etc. De pe oricare din aceste poziţii se poate influenţa desfăşurarea alegerilor. În 1992, respectiv, în 2009 s-au produs astfel de încălcări ale prevederilor Constituţiei, când Preşedintele României în funcţie a candidat pentru un nou mandat. Pentru cazul primului-ministru, pentru ceilalţi membri ai Guvernului, pentru prefecţi şi subprefecţi situaţia este chiar limpede, aceştia fiind organizatori nemijlociţi efectivi ai alegerilor.
Pe de altă parte, Preşedintele României şi, respectiv, primul-ministru, acesta din urmă fiind, potrivit legii, şi vice-preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, sunt beneficiarii informaţiilor furnizate de serviciile de informaţii. Aceştia, prin forţa lucrurilor, văzând dispoziţiile constituţionale şi, respectiv, legale, capătă informaţii privind partidele politice şi, respectiv, ceilalţi candidaţi, pe care cei din urmă, însă, nu le capătă. În mod neîndoielnic respectivii candidaţi – aşadar Preşedintele României şi primul-ministru –, în ipoteza în care ar candida, sunt avantajaţi faţă de ceilalţi candidaţi, care, în felul acesta, sunt discriminaţi, încălcându-se, astfel, prevederile art. 16 alin. (1) al Constituţiei.
            Adaus. Mass media din ţară şi din străinătate – presă tipărită sau on line, televiziune, radio, agenţii de presă etc. – pot să difuzeze cu titlu gratuit conţinutul articolului de faţă, cu indicarea sursei şi a prenumelui şi numelui autorului.
17 septembrie 2014