vineri, 5 octombrie 2012

In memoriam Corneliu GhiciuIn memoriam Corneliu Ghiciu
 
 – ultimul descendent al familiei marelui om politic Take Ionescu

            În urmă cu un an, la 5 octombrie 2011, Corneliu Ghiciu, ultimul descendent al fostului prim-ministru Take Ionescu, a decedat într-un total anonimat în Bucureşti. Circumstanţele morţii au fost mai mult decît dubioase. A fost înmormîntat în Cimitirul Dămăroaia, fig. 21, loc. 18.
            În Cimitirul Bellu Ortodox, unde există mormintele membrilor familiilor Take Ionescu, nu a putut fi înmormîntat, deoarece aceste morminte au fost profanate şi înstrăinate. Mormîntul din fig. 20 loc 4 al prof. dr. Toma Ionescu, fratele lui Take Ionescu, a fost însuşit de evreul Weisman, metamorfozat în Viţelaru, venit din prăpăstiile Siberiei, iar mormîntul celuilalt frate din figura 57, loc. 40, al prof. Ioan Constantin Ionescu, a fost însuşit de evreul Zahacinski, metamorfozat în Iosupescu, venit din Galiţia. Pentru a şterge orice urmă de existenţă a românilor de pe aceste meleaguri, osemintele românilor sunt scoase din morminte şi aruncate la canal. Iată unde au dus bunătatea, toleranţa, nepăsarea înrudită cu nesimţirea şi chiar prostia românilor. Chiar mausoleul lui Take Ionescu, din incinta Mănăstirii Sinaia, a fost profanat de evreica Woroniecki şi nepotul ei Călin Mircea Popescu Nasta.
            Dorinţa lui Cornel Ghiciua fost să fie înmormîntat în Comuna Devesel, jud. Mehedinţi, lîngă părintii lui. Nu am înţeles de ce nu i s-a respectat dorinţa.
            Decesul lui Corneliu Ghiciu este un mare mister. Este adevărat că mulţi au dorit să-i închidă gura, în special mafia evreiască a retrocedărilor, unii membri ai familiei care au vrut ca el să nu aibă dreptul la moştenirea averilor părinţilor şi două persoane din Bucureşti, suspecte, care s-au apropriat de el sub pretextul că îl ajută. În realitate au dorit şi chiar au reuşit să pună mîna pe banii, bijuteriile şi bunurile cu care a venit din Australia. Ce naiv a fost Corneliu Ghiciu!
            Este adevărat că, după revenirea în România, după o absenţă de 50 de ani, şi-a creat mulţi duşmani. În mod deosebit s-a implicat în recuperarea bunurilor imobile care au aparţinut lui Take şi care au fost lăsate prin testament Academiei Române. Este vorba de imobilul din Str. Arh. Ion Mincu nr. 19 din Bucureşti, unde a funcţionat o secţie a Muzeului Naţional de Artă, imobilul din Str. Take Ionescu nr. 25 din Bucureşti, unde a funcţionat Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“, Castelul din oraşul Sinaia, Str. Take Ionescu, unde a funcţionat Căminul de copii „30 Decembrie“ şi muzeul familiei Take Ionescu.
            Toate aceste imobile au fost revendicate şi cîştigate de un anonim, Călin Mircea Popescu Nasta, care pretinde că este nepotul fostei menajere a lui Take Ionescu, în ultimii trei ani de viaţă. Acest anonim implicat în „furtul secolului“, pretinde că Ecaterina Alexandra Woroniecki ar fi fost soţia lui Take Ionescu, fără să prezinte nici un act care să ateste calitatea de moştenitor legal. În realitate, el a îngrijit-o pe Woroniecki trei luni înainte de moarte şi şi-a însuşit averea ei. Înainte de moarte, Take Ionescu a făcut un testament în care este scris clar „Las întreaga mea avere, mobila şi imobilă oriunde s-ar afla în ţară sau străinătate, Academiei Române“. Academia Română s-a lăsat jefuită de acest individ alogen. Nu cumva anumite persoane din Academia Română sunt implicate în acest jaf, pentru că am constatat că o persoană a fost aleasă membru corespondent (din 2004) şi titular (din 2009) al Academiei Române, din cauza colaborării cu acest anonim – evreul Călin Mircea Popescu Nasta. Aşa se explică sustragerea şi distrugerea unor acte din fondul de documente al familiei Ionescu din Arhiva Academiei Române. Aşa s-a ajuns ca şi Academia Română să fie plină de evrei (vezi cartea 1948 – Desromânizarea Academiei Române, de Neagu Cosma, Editura Bravo Press 1996).
            Cum a devenit moştenitoare a bunurilor mobile şi imobile ale lui Take Ionescu menajera Woroniecki este un mister. Dar şi mai mare mister este cum a ajuns nepotul d-nei Woroniecki, numitul Călin Mircea Popescu Nasta, născut în 1921, domiciliat în Bucureşti, Str. Chopin nr. 13 A, sector 2, moştenitorul marelui om politic.
            În certificatul de moştenitor nr. 504/10 Septembrie 1975, prezentat de numitul Călin Mircea Popescu Nasta, scrie că Woroniecki îi lasă moştenire: două vase mici bronz turnat, patru portrete de familie, trei etajere, una canapea catifea, două carpete uzate, un pat catifea uzat, două scaune fotoliu, suma de 34.103 lei şi cota indiviza de 1/3 (o treime) din dreptul de concesiune asupra locului de înmormantare situat în Cimitirul „Şerban Vodă“ din Bucureşti, fig. 5, loc. 35.
            Unde scrie că acest individ, Călin Mircea Popescu Nasta, moşteneste cele trei imobile (o secţie a Muzeului Naţional de Artă, din Str. Arh. Ion Mincu nr. 19 din Bucureşti; castelul din Oraşul Sinaia, Str. Take Ionescu, nr. 2, şi imobilul din Str. Take Ionescu, nr. 25 din Bucureşti, unde mai functioneaza Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“), pînă în luna octombrie, cînd este termenul fixat de instantele de judecată pentru evacuarea clădirii). În ce ţară trăim? Cine o fi în spatele acestui evreu? Cine este el? La nici una din cele peste 70 de şedinte de judecată nu s-a prezentat. Am credinţa şi convingerea că se va găsi un om care să aibe demnitatea, curajul, onoarea şi mîndria să şteargă acestă ruşine a Neamului Românesc. 


În pag. 2 a testamentului (cf. facsimil), la pct. 3 figurează un anume Anatolie Măcriş. El este acelaşi Anatol Măcriş, care, după evenimentele din 1989, s-a apucat de scris. Printre altele, a publicat şi un volum de memorii, MISCELLANEA. După cum vedeţi în pag. 170, el scrie: « (…) În perioada de după 1989, am publicat numeroase cărţişi articole. Dintre acestea, 6 [corect se scrie: „şase“] cărţi tratează problemea găgăuzilor. Trăind în zonă, am început încă elev fiind, să mă interesez de etnogeneza, de istoria şi de limba găgăuzilor. (…) Celelalte cărţi, (sic) conţin segmente şi fragmente de istorie: participarea cumană la organizarea primelor principate româneşti, cetăţi în statele româneşti în mileniul întunecat, istoria şi cultura sudului Basarabiei – ţinutul meu natal (…).
Imediat după revoluţia din anul 1989, a venit şi a locuit cîteva luni, la noi, Neagu Djuvara. În cartea sa „Amintiri din pribegie“, scrie despre prima sa locuinţă din Bucureşti, după revoluţie, la noi».
Ca preambul pentru alte articole viitoare, precizăm, dacă mai era nevoie, că Anatol Măcriş s-a preocupat de problema găgăuţilor fiindcă el însuşi era găgăuţ-cuman. Mai precis, jidan-găgăuţ. Este evident că nu întîmplător Neagu Djuvara a tras la el acasă, unde a locuit o vreme. De asemenea, este evident că ideea aşa-zisei preponderenţe a cumanilor în formarea şi conducerea primelor principate româneşti consemnate de istoriografie – idee absurdă vehiculată de Neagu Djuvara – a fost „împrumutată“ de la Antol Măcriş, pentru că, aşa cum am mai scris, pe Neagu Djuvara nu-l ducea mintea la aşa ceva; mai ales că, în Occident, acest istoric postdecembrist improvizat a fost ocupat să denigreze România la oficina C.I.A., Europa liberă

Ceea ce nu se ştie, dar trebuie să afle cît mai mulţi români, sunt şi următoarele fapte. Mama lui Anatol Măcriş, Zenaida, a fost soră cu Ecaterina-Alexandrina Woroniecki (18 sept. 1891-5 august 1975), cu Florica (1913-1965) – căsătorită cu poetul proletcultist Eugen Jebeleanu (alt jidan camuflat sub nume de român!), cu Marcela (1915-1984) – căsătorită cu scriitorul Vladidmir Colin (alt „român verde“); toate aceste patru surori au locuit, împreună, în casa din str. Arh. Ion Mincu nr. 19. Şi – reţineţi! – mama lui Vladidmir Colin, Ella, era soră cu Ana Pauker! Iar mama lui Neagu Djuvara este verişoară cu Ana Pauker! Conchidem, cu necesitate, că Neagu Djuvara este şi el jidan-găgăuţ-cuman! Vedeţi ce legătură inextricabilă – chiar dacă e camuflată sub nume româneşti – există între aceste „elite româneşti“?! Vorba lui Marx: „O chestiune curat jidănească!“
Aşa au intrat averile familiei IONESCU (Take, Toma, Victor şi Constantin) în mîinile descendenţilor Anei Pauker! Vedeţi de ce mafia jidănească a impus României retrocedarea averilor dobîndite, oricum, prin rapt, pentru care se plătiseră, deja, despăgubiri la emigrare?!
Dar instanţa de judecată era formată numai din orbi – ca statuia emblematică a Justiţiei – sau erau orbiţi de anumite hîrtii lucitoare, care se mai manevrează în Ju$tiţi€? Dar conducerea Academiei Române şi, respectiv, a Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“ de ce nu au manifestat nici o obiecţie, căci, după lege, erau întrutotul îndreptăţite să se opună retrocedărilor?!
Alt mister, dintre atîtea alte fapte oculte ale mizerabilei Tranziţii spre „democraţie“!
 
            Corneliu Ghiciu şi-a lăsat, în Australia, copii şi nepoţii şi a venit în România pentru a construi un spital de copii în judeţul Mehedinţi. A fost unul dintre adevăraţii patrioţi şi naţionalişti, un susţinător înflăcărat al Uniunii Vatra Românească. La Sidney, în Australia, o vreme îndelungată a fost chiar şi secretarul filialei Uniunii Vatra Românească.
            Deşi  a fost obligat să trăiască o jumătate de secol departe de ţară, nu şi-a uitat nici o clipă Patria.
            Dumnezeu să-l odihnească în pace!
5 octombrie 2012                                                                             Voicu TUDOR