joi, 16 ianuarie 2014

LEGEA IMPOTRIVA POPORULUI ROMAN SI A ROMANIEI


 


LEGEA ÎMPOTRIVA POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI

Dr. Gheorghe Funar
            Timp de peste şase ani, Guvernele şi Parlamentul României au ascuns Poporului Român adevărul în legătură cu obligaţia asumată de negociatorul-şef Vasile Puşcaş şi Regimul Iliescu-Năstase privind eliminarea, de la începutul anului 2014, a restricţiilor din legislaţia românească privind dobândirea de către străini a proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere.
            Fără consultarea Poporului Român prin referendum naţional şi fără dezbateri publice, în mare grabă, în Postul Crăciunului din anul 2013, cu încălcarea Constituţiei României şi a Regulamentului Senatului şi Camerei Deputaţilor, fără dezbateri în Parlament, fără ca vreun senator sau deputat din cei 580 să ia cuvântul, a fost votată, în cea mai mare viteză, Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţii Funciare.
            Prin această Lege nu au fost reglementate obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană privind vânzarea către cetăţeni străini şi apatrizi a terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere. Legea votată în Parlament, în ziua de 9 decembrie 2013 la Senat şi în ziua de 17 decembrie 2013 în Camera Deputaţilor, a stabilit doar unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi persoane juridice străine, fără nici o condiţie impusă cumpărătorilor şi fără nici o limită de suprafaţă. Această stratagemă, impusă de stăpânii străini ai României, a fost folosită de Guvernul Ponta 2 şi acceptată de toate partidele parlamentare pentru ca, ulterior, să modifice şi să completeze textul Legii prin Ordonaţe de Urgenţă, cu aplicarea imediată, în favoarea asasinilor economici şi asasinilor politici străini.
            Prin această Lege se îngrădeşte dreptul de proprietate al cetăţenilor români, se controlează şi se facilitează  de către Guvern, inclusiv în urma unor acte de corupţie, vânzarea terenurilor agricole din România către persoane fizice şi persoane juridice străine, fără aplicarea principiului reciprocităţii înscris în Constituţia ţării noastre şi în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, prin această Lege nu se acordă dreptul de preemţiune pentru persoanele juridice române, ci numai pentru cele străine, inclusiv alte state, chiar şi teroriste.
            Un obiectiv ascuns al acestei Legi adoptată de Parlament, fără dezbateri, cu scopul de a vinde rapid terenurile agricole la străini, persoane fizice şi persoane juridice, îl constituie blocarea aflării ADEVĂRULUI ISTORIC privind Poporul Român, urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii Domnului (unde s-a practicat pentru prima dată agricultura pe planeta Pământ), prin interzicerea săpăturilor arheologice pe terenurile agricole vândute străinilor! Guvernul şi Parlamentul României s-au făcut preş în faţa asasinilor economici şi asasinilor politici străini, a celor care au falsificat ADEVĂRATA ISTORIE şi ADEVĂRATA RELIGIE a ADEVĂRATULUI POPOR ALES DE BUNUL DUMNEZEU, în DACIA EDENICĂ!
            Prin această Lege, Guvernul Ponta 2 şi Parlamentul României urmăresc ca la aproape 10.000.000 de români să le asigure, după vânzarea terenurilor agricole la străini, statutul de slugi, apoi de iobagi şi, în final, de sclavi. Cei care ne-au falsificat ADEVĂRATA ISTORIE a Poporului Geto-Dac ştiu că pe teritoriul Daciei nu a existat societatea sclavagistă. Pe baza unui plan diabolic se încearcă instaurarea societăţii sclavagiste pe teritoriul României.
Prin vânzarea a milioane de hectare de terenuri agricole la străini, inclusiv la state străine, fără obligaţia pentru aceştia de a cultiva pământul, nu se poate îndeplini primul scop al acestei Legi: asigurarea securităţii alimentare a populaţiei României. În mod suspect, cel mai nemulţumit de demersul legal şi salvator al Preşedintelui României privind cererea de reexaminare a Legii de către Parlament este ministrul Agriculturii, domnul Daniel Constantin. El se grăbeşte şi se străduieşte să fie, probabil, ultimul ministru al Agriculturii din Guvernele post-decembriste. După decembrie 1989 au dispărut din Guvernele României, nemaiavând obiectul muncii, următorii: miniştrii de stat însărcinaţi cu Activitatea Industrială şi Comercială, cei cu Orientarea Economică, cei cu Calitatea Vieţii; miniştrii Economiei Naţionale, al Cercetării Tehnologice şi cei ai Privatizării. Vânzând, fără limită de suprafaţă, la străini terenurile agricole din România sunt şanse să rămână în amintire şi postul de ministru al Agriculturii.
Pentru a potoli reacţia fermă a majorităţii proprietarilor de terenuri agricole şi a celor care cultivă pământul din România, care este un bun naţional, iar teritoriul ţării noastre este indivizibil, Guvernul Ponta 2, în frunte cu ministrul Agriculturii se laudă că pentru prima dată se acordă subvenţiile în următoarele două-trei săptămâni pentru anul 2014. Astfel, se confirmă că în anii precedenţi Guvernele României, inclusiv Ponta 1 şi 2, în mod deliberat şi împotriva intereselor beneficiarilor de subvenţii, le-au plătit acestora sumele cuvenite cu mare întârziere, de regulă, în a doua jumătate a fiecărui an. Această stratagemă a Guvernului Ponta 2 aminteşte de ultima promisiune a Regimului Ceauşescu de a mări alocaţiile de stat pentru copii cu 10 lei.
Având în  vedere gravele încălcări ale Constituţiei României  şi a Regulamentelor Senatului şi Camerei Deputaţilor, Partidul România Mare solicită Avocatului Poporului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unui grup de cel puţin 25 senatori şi 50 de deputaţi, primului-ministru, preşedinţilor  Senatului şi Camerei Deputaţilor să pregătească documentaţia şi argumentele necesare pentru a sesiza Curtea Constituţională a României, după reexaminarea de către Parlament a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţii Funciare.
Uniţi salvăm Poporul Român şi România!
Cluj-Napoca, 16 ianuarie 2014


ADDENDA


            A devenit evident – şi, pe măsură ce trece timpul devine din ce în ce mai evident pentru tot mai multă lume – că actualul Parlament este cel mai inconştient, cel mai incompetent, cel mai venal, cel mai corupt dintre toate formaţiile rezultate în urma alegerilor „libere“ postdecembriste. „Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi juridice străine“, denunţată aici de d-l dr. Gheorghe Funar, atestă că acest Parlament, prin modul cum a votat-o – „cu iuţeală de mînă şi nebăgare de seamă“, modalitate tipică hoţilor – atestă, ziceam, că actualul Parlament este şi cel mai trădător parlament din istoria României.
            Într-adevăr, conform dreptului cutumiar românesc, pămîntul ţării este inalienabil şi el nu se vinde străinilor. Această teză a fost apărată vehement în Adunarea Constituantă, în anii 1990-1992, şi consemnată ca atare în Constituţia din 1992. Din păcate, cu ocazia criminalei revizuiri a Constituţiei din 2003, aceeaşi mari jurişti care apăraseră cutuma inadmisibilităţii vînzării pămîntului ţării către străini au întors-o cu 180 de grade şi au introdus în Constituţia revizuită articolul care admite vînzarea pămîntului către străini, apatrizi etc., cu prioritate „către cetăţenii Uniunii Europene pe bază de reciprocitate, în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană“! Adică Parlamentul apela la nişte palavre.
Aşa cum am mai relevat, prin „această revizuire, care este cea mai periculoasă prin consecinţele sale, noua Constituţie intră în contradicţie cu dreptul cutumiar românesc, cu întreaga tradiţie şi Istorie a României. Această singură revizuire face noua Constituţie complet inacceptabilă chiar dacă am admite, prin reducere la absurd, că toate cele circa 200 de modificări ar fi excelente. Dar multe dintre modificări, chiar dacă par favorabile şi îi încântă pe unii, sunt doar populiste: au avut menirea să îi păcălească pe oameni, care au fost neinformaţi sau, mai rău, dezinformaţi în modul cel mai grosier de către oficialităţi şi de presa aservită“.
Între timp, multe zeci de mii de hectare de pămînt au fost cumpărate de străini, insinuaţi în firme „mixte“, „româno-ungureşti, „româno-evreieşti“, dar în care majoritatea acţiunilor erau deţinute de cetăţeni străini, unguri sau jüden-i (citeşte „jidani“ sau sionişti). Prin această reglementare criminală se deschisese calea palestinizării potenţiale a României. Acum, prin „Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole“ această palestinizare devine iminentă şi efectivă.
De aceea, repet, actualul Parlament este cel mai trădător din Istoria României. Prin consecinţele sale, această lege criminală ne alungă de pe pămîntul ţării sau, dacă rămînem, vom deveni sclavii noilor proprietari. Cum am mai spus, noi, românii, nu putem face o revoluţie paşnică, aşa cum au făcut islandezii, fiindcă nu avem experienţa exerciţiului democratic, exersat de islandezi de peste un mileniu. Dar ave, cît de cît, experienţa răscoalelor şi a revoluţiilor. Acum este necesară o revoluţie de tip iacobin. Toată clasa politică actuală trebuie, toţi membrii guvernelor şi parlamentelor postdecembriste trebuie înlăturaţi. Şi, cum „cîinele nu pleacă de la măcelărie“, toţi aceştia trebuie înlăturaţi cu forţa, băgaţi urgent la puşcărie, iar averile lor confiscate „pînă la al şaptelea neam“.
A mai apela la vot, la calea „democratică, electorală“, este o iluzie periculoasă: este tot una cu o revoltă în genunchi, „cu voie de la împărăţie!“
Nu mai e de aşteptat!
Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Este binevenit oricine doreste sa comenteze! Rugam sa va inserati numele si datele de contact, din respect fata de cititori. Atacurile la persoana, injuriile, opiniile fara legatura cu subiectul prezentat vor fi sterse. Persoanele care doresc raspunsuri sau precizari oficiale, trebuie sa se adreseze conform "Normelor de comunicare in cadrul SCMD" (afisate pe pagina Secretariatului General al SCMD).