duminică, 22 ianuarie 2012

Scrisoarea lui Gabriel Oprea catre presedintele Tarii
Scrisoare deschisă
Domnului Preşedinte al României şi al C.S.A.Ţ.

Subsemnatul Oprea Gabriel, P.(u) în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale din România, ultimul grad în activitate – lt.-colonel, livret militar cu seria F, nr. 44444, CNP 112334455667X, aş dori să vă aduc la cunoştinţă anumite aspecte legate de faptul că abrogarea legii pensiilor militare afectează în mod direct siguranţa naţională a României şi, în mod implicit, şi interesul naţional, precum şi mecanismul prin care s-a realizat acest lucru.
Prin acest memoriu, dincolo de faptul că mie personal mi s-a desfiinţat dreptul la pensie militară, mi s-a stabilit şi un alt tip de pensie diminuat ca şi cuantum cu 41 %, fiind obligat să plătesc şi restanţe statului în valoare de 14.680 lei, ca şi cum aş fi săvârşit o infracţiune, eu aş dori să vă semnalez, ca o datorie de conştiinţă, anumite probleme despre care am certitudinea că nu v-au fost aduse la cunoştinţă în momentul în care aţi decis să promulgaţi desfiinţarea pensiilor militare în România.
Menţionez despre mine: am fost ofiţer de comandă şi stat major pe tot parcursul carierei (vânători de munte, cercetare prin paraşutare şi poliţie militară), prin urmare nu am făcut niciodată parte din trupele auxiliare (finanţe, logistică, justiţie, resurse umane, informaţii), ci întotdeauna din trupele combatante şi care sunt cele mai afectate de desfiinţarea pensiilor militare, indiferent că sunt active sau în rezervă. Este importantă referirea la trupele auxiliare, întrucât eu am impresia că dvs. aţi fost consiliat exact de reprezentanţi ai acestui spectru al trupelor auxiliare (din care a făcut parte şi actualul ministru al apărării Gabriel Oprea), care, în fapt, sunt simpli civili îmbrăcaţi în uniforme militare şi care, din perspectiva dumnealor de pseudo-militari, nu au înţeles şi nu vor înţelege niciodată ce înseamnă trupe combatante şi eficienţa unei armate integrate în NATO.
În măsura în care este relevant pentru dvs.: am fost ofiţer în armata comunistă doar 15 luni – deci nu am cum să fiu influenţat de mentalităţile acelor vremuri, am fost instruit în afară de România, şi în Germania şi în Franţa, alături de trupe speciale ale acestor state, am participat la o misiune de luptă în Iraq în anul 2003, la o misiune de luptă în Afganistan, în anul 2006, iar – legat strict de problematica necesităţii existenţei în armatele moderne a pensiilor militare – am beneficiat şi de consiliere (curs management carieră) din partea trupelor americane, suficient cât să înţeleg de ce armatele statelor NATO beneficiază de pensii militare.
Domnule Preşedinte, din analiza mea, a altor militari în rezervă, dar şi activi, reiese cu claritate o concluzie: efectul major cauzat de abrogarea legii pensiilor militare este acela că Armata României va avea militari cu vârste de 60 de ani în trupele combatante, inclusiv în teatrele de operaţii, deci, în caz de conflict armat, structuri operaţionale ineficiente din cauza vârstei. Dacă un militar din trupele auxiliare (finanţe, logistică, justiţie, resurse umane, informaţii) poate fi eficient chiar şi la vârsta de 85 de ani, un militar din trupele operaţionale trebuie înlocuit obligatoriu după vârsta de 40-45-50 de ani (în funcţie de sarcinile efective), întrucât este de la sine înţeles că un conflict armat nu poate fi susţinut cu luptători în vârstă – situaţie în care acum se află Forţele Armate Române.

 Description: PD*26894535
Eu sunt sigur că nici dvs. nu puteţi acorda credibilitate unei armate cu militari combatanţi cu vârste de 60 de ani şi nici un stat NATO nu are o asemenea configuraţie a armatei, cu excepţia României acum.
Description: DF-SC-84-11899

Domnule Preşedinte, dvs. sunteţi un om tehnic, de aceea vă prezint, în mod explicit şi succint, câteva informaţii şi o argumentaţie, pentru a înţelege exact ce s-a întâmplat.
Înainte de aderarea României la NATO, Armata română a fost guvernată de ineficienţă cauzată de perpetuarea unor principii şi structuri ale vechii armate comuniste. Prin urmare, odată cu declanşarea procedurilor de aderare la NATO s-a trecut la reorganizarea, restructurarea, modernizarea şi eficientizarea Armatei române – procese paralele, dar cu scopuri şi finalităţi diferite. Eu nu mă refer nici la reorganizare, nici la restructurare, ci doar la conceptul de modernizare şi eficientizare a armatei, care ar trebui să guverneze Armata României şi astăzi. Legat de acest ultim concept, odată cu aderarea la NATO, au fost implementate trei reguli noi vizând strict eficientizarea carierei militare şi, implicit, performanţa în actul de comandă şi execuţie în desfăşurarea acţiunilor militare, menite să fie funcţionale inclusiv astăzi şi cât timp România va fi membră a NATO.
1) Instituirea piramidei ierarhice a gradelor cu baza în jos, astfel încât mereu cei cu grade superioare să fie numeric mai puţini decât cei cu grade inferioare.
Raportul stabilit a fost de circa 1/3 pentru ofiţeri şi 1/2 pentru subofiţeri (funcţional şi astăzi) şi a avut drept scop să elimine situaţia din armata comunistă în care (într-o exprimare oarecum exagerată, menită să reliefeze un contrast) generalii erau mai mulţi decât caporalii, sau coloneii decât locotenenţii. Cu alte cuvinte s-a ajuns la o situaţie de normalitate din punct de vedere al ierarhiei, situaţia de principiu (există fluctuaţii de raport numeric, dar principiul este corect) la ofiţeri fiind astfel: la 1 general – 3 colonei – 9 lt.-colonei – 27 maiori – 81 căpitani – 243 de slt./lt. La subofiţeri s-a procedat în mod similar. De reţinut: cu cât gradul este mai mic, cu atât acel ofiţer/subofiţer are atribuţii mai apropiate de desfăşurarea efectivă a acţiunilor pe câmpul de luptă (teatrul de operaţii) în cadrul unor structuri combatante, fenomen normal şi logic.
2) Evitarea situaţiei în care ofiţerii şi subofiţerii din structurile combatante (majoritari în armată) să depăşească o vârstă de ineficienţă în unităţi de luptă. În acest scop, în Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) s-au introdus două articole (92 şi 93) care limitau stagiul într-un grad, astfel încât cei cu grade inferioare direct implicaţi în acţiuni combatante să fie înlocuiţi permanent la atingerea vârstei la care deveneau ineficienţi pentru a mai desfăşura direct acţiuni de luptă, la grade superioare, care presupun neimplicare directă în acţiuni militare. Acest mecanism a fost realizat de Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) care a impus limitări de vârstă în grad până la care militarii de carieră puteau fi menţinuţi în activitate, astfel:
Pentru ofiţeri, art. 92:
a) pentru sublocotenent şi aspirant: 35 ani;
b) pentru locotenent: 38 ani;
c) pentru căpitan: 42 ani;
d) pentru maior şi locotenent-comandor: 47 ani;
e) pentru locotenent-colonel şi căpitan-comandor: 53 ani;
f) pentru colonel şi comandor: 55 ani;
g) pentru general de brigadă – cu o stea, general de flotilă aeriană – cu o stea şi contraamiral de flotilă – cu o stea: 56 ani;
h) pentru general maior – cu două stele, contraamiral – cu două stele: 57 ani;
i) pentru general locotenent – cu trei stele, viceamiral – cu trei stele: 58 ani;
j) pentru general – cu patru stele, amiral – cu patru stele: 59 ani;
Pentru subofiţeri/maiştri militari, art. 93:
a) pentru maistru militar clasa a V-a şi sergent: 37
b) pentru maistru militar clasa a IV-a şi sergent major: 38
c) pentru maistru militar clasa a III-a şi plutonier: 42
d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major: 47
e) pentru maistru militar clasa I şi plutonier adjutant: 53
f) pentru maistru militar principal şi plutonier adjutant principal: 55.
Vă rog să reţineţi: structura operaţională de bază a trupelor combatante este batalionul (similare), comandantul batalionului având gradul maxim de locotenent-colonel, care devine, astfel, şi cel mai vârstnic ofiţer din structură. Este normală această limitare a vârstei într-un anume grad, întrucât nu poate exista sublocotenent comandant de pluton infanterie sau căpitan comandant de companie vânători de munte sau lt.-colonel comandant de batalion de paraşutişti cu vârste de 58-60 de ani, care să fie şi eficienţi în teatrele de operaţii, prin urmare aceşti oameni trebuie înlocuiţi permanent la atingerea vârstei de ineficienţă în structuri combatante (calculată după standarde NATO). Acest lucru se poate întâmpla doar prin avansarea celor dintâi la grade şi funcţii care nu presupun implicare directă în acţiuni militare. Problema în acest caz este însă condiţionată de piramida gradelor expusă la pct. 1) şi de unde rezultă că din 81 de căpitani nu pot fi avansaţi decât 27 la gradul următor de maior, şi din 243 de slt./lt. nu pot fi avansaţi decât 81 la gradul de căpitan. În orice situaţie, din cei 243 de slt./lt. de la baza piramidei, doar 3 pot deveni colonei şi obţine astfel o vechime completă. Apare astfel situaţia de blocaj: ce se întâmplă cu ceilalţi?
3) Aplicarea primelor două puncte legate de eficientizare implică doar două soluţii practice.
- 3.1. La atingerea limitei de vârstă în grad, 2 din 3 militari să fie daţi efectiv afară fără nici un drept. Soluţia este neviabilă, întrucât nimeni nu s-ar angaja într-un sistem în care ştie că la 40-45-50 de ani rămâne fără loc de muncă şi fără nici un drept.
- 3.2. Soluţia NATO: acei oameni care, indiferent ce ar face, nu au funcţii corespunzătoare pentru a fi avansaţi la noile grade, să aibă opţiunea de a se pensiona anticipat, cu drept de pensie militară în funcţie de gradul maxim la care a reuşit fiecare să ajungă, după 15, 20 sau 25 ani de serviciu militar, în funcţie de fiecare stat. Aplicarea principiului contribuţiei în astfel de cazuri are un caracter discriminatoriu, întrucât acelor militari nu li s-a permis să ajungă la o vechime şi o contribuţie completă din cauza restricţiilor sistemului. Pe de altă parte, acei militari nu devin simpli pensionari, ci completează rezerva operativă a armatei, toate armatele având o componentă activă şi una de rezervă – prin urmare acei militari nu pot fi declaraţi pensionari unitari, întrucât au obligaţii militare în plus faţă de ceilalţi cetăţeni. De aceea statele NATO au legi ale pensiilor militare.
În acest context al aplicării principiilor de eficienţă stipulate în art. 92 şi 93 din Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) a apărut Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, lege concepută după legile similare existente în celelalte state membre ale NATO, iar scopul principal al acestei legi nu a fost acela de oferi privilegii pentru personalul restructurat, aşa cum aţi fost informat şi s-a acreditat ideea în mass media, ci a avut ca scop esenţial întinerirea permanentă a armatei, prin înlocuirea militarilor din trupele combatante la atingerea vârstei de ineficienţă în structurile operaţionale.
Domnule Preşedinte, eu vă informez că abrogarea legii pensiilor militare pentru Armata României s-a făcut prin încălcarea principiului de eficienţă al NATO menţionat de mine la pct. 2).
Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat a fost abrogată, iar militarii au fost incluşi în legea sistemului unitar de pensionare, însă, pentru a se putea realiza acest lucru, au fost abrogate şi art. 92 şi 93 din Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare), astfel încât toţi ofiţerii şi subofiţerii, combatanţi sau auxiliari, se vor pensiona la vârsta de 60 de ani.
În acest moment, la fel ca în vechea armată comunistă, din nou nu mai există limite de vârstă în grad, în Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare), prin urmare Armata României va avea subofiţeri şi ofiţeri combatanţi cu vârste de 59-60 de ani, ceea ce este absurd, aceasta nu mai este armată, ci un fel de azil de vârstnici îmbrăcaţi în uniforme militare.
Description: us-military-honors-veterans-with-flight-of-honor-pic

Piramida gradelor expusă la pct. nr. 1) a rămas identică cu cea stabilită de NATO, dar, pentru a se justifica strict doctrinar şi contabil abrogarea legii pensiilor militare, s-au eliminat şi limitele de vârstă în grad prevăzute la art. 92 şi 93 din Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare), astfel încât, ca şi în vechea armată comunistă, orice ofiţer şi subofiţer poate atinge vârsta completă de pensionare (după noua legislaţie/Legea nr. 263 din 2010, aceasta este de 60 de ani, atinsă în mod gradual).
Însă, cum piramida gradelor expusă la pct. 1) este strictă, neexistând posibilităţi de avansare pe o funcţie mai puţin expusă cerinţelor dure ale câmpului de luptă, iar NATO nu permite revenirea la starea de fapt a ierarhiei ineficiente de dinainte de aderare, acest fapt înseamnă că ofiţerii şi subofiţerii din structurile de luptă „îngheaţă“ pe funcţiile pe care sunt acum, fenomen care duce la „îmbătrânirea“ zi de zi a Armatei române combatante şi, prin urmare, aducerea acesteia din nou în stare de ineficienţă.
Am afirmat că, prin abrogarea legislaţiei de pensionare pentru militari, dvs. aţi fost consiliat probabil de persoane care nu cunosc cariera militară şi nici principiile de eficienţă ale NATO, sau de către personal auxiliar (necombatant) din structurile active ale Armatei. Într-adevăr, din perspectiva unei consilieri ignorante şi superficiale, nu pot exista diferenţe de uzură între a fi ofiţer auxiliar (finanţe, jurist, logistică, resurse umane, informaţii) la vârsta de 60 de ani sau ofiţer combatant având aceeaşi vârstă de 60 de ani, însă această abordare nu poate avea o altă finalitate decât existenţa unei armate aduse în stadiul de ineficienţă operaţională.
Domnule Preşedinte, consider că este complet adevărată ipoteza mea că dvs. aţi fost indus în eroare când aţi făcut referire la faptul că restructurarea Armatei ar fi fost cauza pensionărilor anticipate; restructurarea Armatei cu disponibilizările aferente este una şi are legătură doar cu reorganizarea Armatei pentru aderarea la NATO, iar pensionarea anticipată pusă în aplicare de Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat a avut ca scop doar eficientizarea Armatei prin întinerirea permanentă a structurilor sale, cât timp aceasta Armată va fi în NATO, principiu care ar trebui să funcţioneze şi astăzi şi peste 50 de ani.
Restructurarea armatei nu are nici o legătură cu Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, întrucât în realitate, restructurarea a fost reglementată, de O.G. nr. 7/1998 (aprobată prin Legea nr. 37/2001) şi în baza căreia au fost disponibilizaţi militari, iar aici au apărut două situaţii distincte: şi cu drept la pensie militară, dacă oamenii respectivi îndeplineau şi această condiţie, dar au fost disponibilizaţi şi oameni fără drept de pensie. Prin urmare, dreptul la pensie militară nu are nici o legătură cu restructurările, ci doar cu eficientizarea armatei prin întinerirea permanentă a structurilor combatante.
Domnule Preşedinte, eu vă mai informez şi despre alte consecinţe ale abrogării legii pensiilor militare.
Armata României, ca orice altă armată, are două componente: una activă cu 75.000 de militari, dar şi una de rezervă cu 45.000 de militari – din care circa 25.000 de ofiţeri şi subofiţeri (estimare proprie), ultima componentă putând fi mobilizată oricând în situaţii de necesitate, prin urmare Armata României este un întreg, rezerviştii ei nu sunt simpli pensionari unitari, ci au obligaţii militare.
De asemenea, v-aş ruga să reţineţi că nu toţi pensionarii militari fac parte din rezerva operativă a armatei, întrucât, în baza Legii nr. 53/2011, „Limitele de vârstă în grad până la care cadrele militare în rezervă pot fi menţinute în evidenţă sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a şi 63 de ani pentru clasa a III-a“.
Prin urmare, în rezerva operativă a Armatei României nu sunt decât ofiţeri şi subofiţeri rezervişti cu vârsta sub 63 de ani, iar, în urma departajării pe clase de vârstă, este evident că, în practică, primii şi de regulă şi exclusiv mobilizaţi, sunt doar cei din clasa I, deci sub 55 de ani, care sunt exact pensionaţii anticipat în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.
Nu în ultimă instanţă, sunt sigur că aţi observat că, întrucât după noua legislaţie (Legea nr. 263/2010), militarii se vor pensiona la vârsta de 60 de ani, în viitor dispar practic clasele I şi II de rezervă (cele formate din rezervişti cu vârste sub 60 de ani), la completare nemaiexistând decât rezervişti clasa a III-a cu vârste între 60 şi 63 de ani, ceea ce este nu numai lipsit de realism, dar astfel nu poate fi asigurat nici necesarul numeric de completare a trupelor din rezerva operativă. V-aş ruga să mai reţineţi: în urma revizuirii, aproape tuturor ofiţerilor din rezerva de mobilizare ni s-a diminuat cuantumul pensiilor militare şi avem de plătit statului şi sume cuprinse între 5.000-20.000 lei, noi suntem cei 10 la sută cu cuantum scăzut, dar tot noi suntem şi ofiţerii de comandă şi de stat major din rezerva operativă a Armatei. Este evident că niciodată o componentă de rezervă a unei armate nu poate funcţiona cu ofiţeri rezervişti demoralizaţi, prin urmare se poate trage concluzia că, în acest moment, structurile de rezervă au o stare de spirit nefuncţională, ceea ce înseamnă o afectare a siguranţei naţionale a României.
În data de 23 ianuarie 2011, dvs. aţi declarat cămilitarii de carieră vor avea creştere de pensie, iar cei care au plecat mai devreme au avut şi multe alte posibilităţi în viaţă, inclusiv să meargă la televizor. Şi dacă vor avea câte o uşoară scădere de pensie, asta-i viaţa! În democraţie, cel mai important este să iei o măsură în avantajul majorităţii. Iar în momentul de faţă, prin recalcularea pensiilor, majoritatea militarilor trecuţi în rezervă câştigă la pensie“.
De fapt, dvs. aţi trecut cu uşurinţă peste un amănunt: nu toţi pensionarii militari sunt şi militari în rezervă (militari în rezervă fiind de fapt doar cei cu atribuţii la mobilizare, ceilalţi au titulatura „în retragere“), cei din rezerva operativă fiind exact cei pe care îi „blamaţi“ dvs., respectiv militarii pensionaţi anticipat şi cărora le-au fost diminuate şi pensiile la revizuire.
În urma revizuirii pensiilor militare şi a schimbării legislaţiei de pensionare, a câştigat, într-adevăr, o mare majoritate de pensionari militari ai generaţiilor comuniste (inclusiv toţi secretarii P.C.R. ai celor 5 unităţi în care am lucrat), pensionari neafectaţi de noua carieră şi, ceea ce este mai important, acei foşti militari nici măcar nu mai fac parte, datorită vârstei, din rezerva operativă şi nu mai sunt incluşi, astfel, în sistemul de siguranţă naţională.
Nu contează amănuntele, este foarte bine că au câştigat, însă reversul medaliei este acela că au pierdut un drept exact militarii în activitate şi militarii din rezerva operativă, aceste două categorii fiind elemente ale sistemului de siguranţă naţională.
Domnule Preşedinte, eu vă readuc aminte că în situaţii de conflict armat nu mai funcţionează principiul democraţiei, în sensul că un conflict se desfăşoară cu mobilizarea minorităţii rezerviştilor şi care au pierdut şi la cuantumul pensiei, nu cu mobilizarea majorităţii, care, în fapt, nu mai are nici un tip de obligaţie militară. Aţi afirmat, la un moment dat, că, dacă o anumită perioadă a istoriei s-ar repeta, aţi trece Prutul şi dvs., precum mareşalul Ion Antonescu.
Cu cine, domnule Preşedinte, cu o armată activă operaţională adusă la vârsta de ineficienţă şi cu o rezervă operativă cu pensiile tăiate, chiar credeţi că funcţionează?
Domnule Preşedinte, în urma celor relatate de mine, eu sunt convins că aveţi suficient fler încât să realizaţi că, înapoia unei astfel de situaţii care a determinat desfiinţarea pensiilor militare, au existat cu totul alte motive decât cele expuse în acel lobby intens pentru aplicarea principiului contributivităţii.
Vă explic ce s-a întâmplat: nu este vorba de nici un principiu al contributivităţii, ca argument pentru desfiinţarea pensiilor militare; în realitate, oameni de culise ai fostului regim comunist (tot din trupele auxiliare, cărora li s-au alăturat şi foştii secretari P.C.R. şi U.T.C.), au premeditat cum pot să îşi mărească propriile pensii şi atât. Cu un lobby intens centrat în mod fals pe principiul contribuţiei şi cu un sprijin politic adecvat, acei oameni menţionaţi de mine şi-au atins propriul interes meschin de ordin financiar, cu preţul desfiinţării Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat şi a consecinţelor menţionate de mine asupra eficienţei Armatei.
Bineînţeles că acei indivizi nu ar fi reuşit niciodată această manevră de culise, fără a se ascunde în marea masă a pensionarilor militari, de aceea a fost necesară emiterea unei noi legislaţii, care să se aplice în mod unitar la toţi. Astfel, în urma abrogării Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat şi după procesul de revizuire, s-a afirmat că ar fi crescut cuantumul pensiilor pentru 90 la sută dintre pensionarii militari, dar scopul real a fost acela de a-şi mări pensiile doar cei din categoriile menţionate care au iniţiat tot acest proces.
Analiza legislaţiei de revizuire (O.U.G. nr. 1/2011) scoate la iveală cu uşurinţă faptul că invocatul principiu al contributivităţii a fost un argument fals pentru schimbarea legislaţiei, întrucât acesta nu se mai regăseşte în procesul de revizuire. Astfel, la stabilirea noului cuantum este aplicat un algoritm pentru absolut toţi pensionarii militari ca şi cum toţi ar fi fost pensionaţi anticipat, inclusiv pentru cei din armata comunistă, baza de calcul pentru o vechime completă fiind de numai 20 de ani, vechimea completă reală adusă iniţial în argumentaţie fiind însă de 30 de ani – practic nu există nici un principiu al contributivităţii la revizuire.
În acest mod, cei cu vechime completă şi-au însuşit criteriile de pensionare ale celor mult „blamaţi“ ca având vechime incompletă şi astfel au crescut pensiile a 90 la sută (pe site-ul M.Ap.N.) dintre foştii militari (ceea ce, chipurile, ar fi determinat mărirea efortului bugetar cu 30 la sută pentru fondul alocat pensiilor militarilor, deşi scopul a fost reducerea bugetului destinat pensiilor „nesimţite“), iar în urma diverselor combinaţii contabile au pierdut la cuantum 10 la sută dintre pensionarii militari, adică exact cei din armata modernă a României pensionaţi în baza unei legi standard NATO – Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat şi care mai fac parte şi din rezerva operativă a Armatei.
Domnule Preşedinte, în baza O.U.G. nr. 1/2011 – în aceste zile eu şi toţi ofiţerii din rezerva operativă a României –  urmează să primim noi decizii de pensii astfel încât de la 1 ianuarie 2012 vom avea un cuantum diminuat din cauza faptului că nu am făcut parte integral din armata comunistă pentru a avea o vechime completă şi mai avem şi de returnat statului diverse sume de bani din ceea ce este deja diminuat (nu am primit decizii, dar cunoaştem datele – sunt afişate public pe site-ul M.Ap.N.). Eu aş dori să vă mai informez ceva: dintre toţi ofiţerii rezervei operative, la revizuire, cele mai abrupte pierderi le suportăm exact cei din elita Armatei României şi a oricărei armate.
Nu doresc să epatez, însă această elită este definită strict prin încadrarea militarilor în cauză în grupa de muncă cu cel mai mare risc profesional denumită ALTE CONDIŢII:
piloţi,
cercetaşi prin paraşutare (eu sunt în această situaţie),
alpinişti militari (eu sunt şi în această situaţie),
paraşutişti,
marina de luptă,
scafandreria de luptă,
pirotehnişti,
luptători în teatrele de operaţii (eu sunt şi în această situaţie).
Nu doresc nici să vă plictisesc cu amănunte, ci doar să vă semnalez cu câtă uşurinţă este batjocorită elita Armatei de către trupele auxiliare (chiar aşa?! Cîţiva trepăduşi de la Serviciul financiar al M.Ap.N. echivalează cu „trupele auxiliare“?! – n. red.), cu sprijinul politicienilor.
Sunt 3 grupe de muncă pentru militari şi care presupun adăugarea la vechimea efectivă a trei luni vechime suplimentară (grupa denumită CONDIŢII DEOSEBITE), 6 luni vechime suplimentară (grupa denumită CONDIŢII SPECIALE) sau 12 luni vechime suplimentară (grupa denumită ALTE CONDIŢII – din această grupă fac parte eu şi cei menţionaţi de mine) la fiecare an lucrat, în funcţie de condiţiile de muncă ale fiecăruia. În mod evident că, matematic, acest lucru înseamnă o majorare de pensie cu 25, 50 şi 100 la sută în funcţie de grupa de muncă a fiecăruia.
Domnule Preşedinte, matematica funcţionează mai puţin la noi, cei din grupa cu cel mai mare risc denumită ALTE CONDIŢII, în sensul că la revizuire, printr-un artificiu simplu [în O.U.G. nr. 1/2011, în anexa 3, art. 3.3.(c) este anulat de art. 14 (c)], legiuitorii au stabilit: 3 luni = majorare 25 la sută, 6 luni = majorare 50 la sută şi 12 luni = majorare tot 50 la sută.
Prin urmare, deşi ni se recunoaşte valoarea de a face parte din grupa cu cel mai mare risc profesional (fiecare am fost cel puţin o dată în situaţia de a ne pierde viaţa), acest fapt are la revizuirea pensiilor doar caracter teoretic şi simbolic, militarii „speciali“ ai armatei fiind retrogradaţi la grupa imediat inferioară ca risc şi, astfel, iar pierdem la cuantum. Aceasta este încă o consecinţă a abrogării Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat şi, astfel, reiese cum parte din majorările de pensii ale foştilor secretari P.C.R. şi U.T.C., provin şi din banii reţinuţi celor din elita Armatei.
Domnule Preşedinte, eu am încercat o abordare tehnică şi lipsită de patimă şi am încercat să punctez aspecte logice legate de siguranţa naţională, eficienţa armatei, de consecinţele schimbării legislaţiei pentru militari, dar şi de mecanismele de culise dinapoia acestui proces.
În condiţiile în care această stare de lucruri continuă, întrucât eu sunt încă militar în componenta de rezervă a Armatei României şi am încă obligaţii militare, devine elementar să reacţionez şi eu în felul în care cred de cuviinţă.
Dacă statul al cărui preşedinte sunteţi tratează în mod aşa de superficial nu numai probleme legate de anularea unor drepturi pentru cetăţeni (în mod neprincipial, deci după îndeplinirea de către cetăţeni a obligaţiilor în slujba statului şi care au generat acele drepturi), ci şi conceptul de siguranţă naţională, sunt nevoit să îmi revizuiesc şi eu obligaţiile de loialitate faţă de un astfel de stat.
Prin urmare, după primirea deciziei prin care voi fi înştiinţat că mi s-a anulat dreptul la pensie militară, mi s-a stabilit un cuantum diminuat şi sunt obligat să returnez şi bani statului ca şi cum aş fi fost infractor, nu îmi mai rămâne decât să înştiinţez şi eu în mod oficial statul că mă autodegrevez de obligaţiile jurământului militar în ceea ce priveşte orice loialitate faţă de stat şi structurile sale, ceea ce voi şi face.
Vă asigur că pot face diferenţa între noţiunea de stat şi cea de popor şi ştiu că nu este acelaşi lucru. În mod normal, din punct de vedere al ideologilor care au permis ca aceste lucruri să se întâmple, gestul meu nu este nici o pierdere pentru rezerva operativă a Armatei.
Conform concepţiei acestor ideologi, pentru care este evident că nu este nici o diferenţă între un ofiţer rezervist şi un pensionar de la fostele C.A.P. şi cum nu mai există pensionari militari, sunt sigur că pot fi înlocuit oricând în caz de necesitate de vreo bunică din cele 5 milioane de pensionari unitari. În fond, eu nu am încălcat nici o regulă în relaţiile stabilite cândva între statul român şi mine, ci statul român le-a încălcat şi s-a dezis de mine, iar loialitatea este întotdeauna reciprocă.
Domnule Preşedinte, eu v-am furnizat suficiente date încât dvs. să aveţi suficiente motive să doriţi să reaşezaţi lucrurile în ordine şi v-am înaintat acest memoriu, având în mine convingerea că o veţi şi face.
Semnat:
Gabriel Oprea (Braşov, Str. Lungă, nr. 274 bis, CP 23456, jud. Braşov)
P.(u) = pensionar unitarADDENDA

            Autorul fictiv al acestei Scrisori deschise are aproape în totalitate dreptate, cu excepţia, din păcate, a unor aspecte tratate – sau, mai bine zis, înţelese – superficial.
1. Includerea în „trupele auxiliare“ a armelor enumerate de autor „finanţe, logistică, justiţie, resurse umane, informaţii“, iar pe militarii componenţi ai acestor trupe îi califică de-a dreptul injurios că ar fi „pseudo-militari“, doar „simpli civili îmbrăcaţi în uniforme militare“, care „nu au înţeles şi nu vor înţelege niciodată ce înseamnă trupe combatante şi eficienţa unei armate integrate în NATO“! Ei, nici chiar aşa. Mă surprinde cecitatea dovedită de un ofiţer cu o triplă calificare militară. Cu unele mici excepţii explicabile şi bine motivate, cei din „trupele auxiliare“ – numite, cu un termen generic, „logistică“ – sunt foşti membri ai unităţilor combatante, care au fost reorientaţi spre respectivele unităţi, la fel, din motive bine întemeiate. Cu excepţia, desigur, a acelor parveniţi care s-au fofilat şi au reuşit „să facă armata la spate“! Dar a face o contrapunere absolută între combatanţi şi „logistică“ este o greşeală de neiertat, mai ales pentru un militar are afirmă că este calificat ca „vânător de munte, cercetaş-paraşutist (adică, zis mai direct, spion militar, diversionist, paraşutat în spatele liniilor inamice) şi poliţist-militar“! Chiar dacă a avut combatanţi bravi şi generali capabili, se ştie ce a păţit marele Napoleon în Rusia, din cauza insuficienţei logistice – în primul rînd chiar a Intendenţei, care nu i-a putut asigura haine de iarnă şi hrană suficientă!
2. Armata Română a fost bravă şi după Cuza, dar şi înainte de reformele făcute sau preconizate de el. Chiar pe Columna lui Traian figurează femei dace înarmate, care îi păzesc pe prizonierii romani! Făceau ele parte din „trupele auxiliare“ sau din „poliţia militară“?! Apoi, Armata Română integrată în N.A.T.O. s-a manifestat în „teatrele de operaţii“ prin trupe de mercenari; doar militarii aduşi acasă în sicrie au fost consideraţi „eroi“ – dar fără nici un motiv: ei nu au luptat şi nu au murit apărînd hotarele Patriei sau „interesul naţional“, ci interesele unor concerne americane, apărate de conducătorii obedienţi (citeşte: slugarnici) ai României!
            3. Diferenţa dintre trupele de „intendenţă“ şi cele combatante a fost eliminată doar de generalul Vo Nguyen Giap, marele strateg al Vietnamului (de profesie istoric!), acela care i-a „bătut măr“ pe francezi şi pe americani. El a organizat unităţile ofensive în grupe mici, care îşi procurau şi preparau singure mîncarea. Astfel, nemaifiind dependente de „marmita cu mîncare“, trupele erau operaţionale în orice moment şi cu toată energia, adică erau foarte combatante, fiindcă s-a realizat o incluziune tactică: „intendenţa“ a fost inclusă în „operativ“! Rezultatul s-a văzut. Dar această situaţie nu poate fi extinsă la toate armatele, din toate ţările, atît de diferite cultural.
În fond, şi indispensabilii soldatului sunt foarte indispensabili! Ţăranul român este – funciarmente, prin educaţia din familie şi cea religioasă – un om foarte pudic. Nu se scaldă niciodată gol, în rîuri sau lacuri, ci cu izmenele pe el. Să ne închipuim că, la Mărăşeşti sau Oituz, ostaşii români nu ar fi avut indispensabilii pe ei: de ruşine, nu ar mai fi ieşit din apă să apuce armele şi să-i căsăpească pe nemţi, ci ar fi fost ei lichidaţi şi nu am mai fi avut victoriile răsunătoare de la sfîrşitul Primului Război Mondial! Nu s-ar mai fi realizat România Mare. Am fi ajuns o colonie germană şi nu – ca acum – o neocolonie europeană (germană, austriacă, franceză etc.). Dacă generalul (r.) Gabriel Oprea a fost, iniţial, ofiţer de Intendenţă şi este ridiculizat pentru aceasta, nu înseamnă că şi Intendenţa este o armă de ridiculizat.
            4. Există o carte celebră, Războiul a fost cîştigat în Elveţia. Afacerea Roessler, a lui Pierre Accoce şi Pierre Quet. Prin însuşi titlul său, afirmă că Al Doilea Război Mondial a fost cîştigat prin aportul unor spioni – căutători şi furnizori de informaţii – organizaţi într-o reţea din Elveţia, care au transmis lui Stalin informaţii vitale provenite direct din Înaltul Comandament German. Dar cazul în speţă este mult mai complicat şi mai abscons: Armata Poloniei şi cea a Angliei au capturat cîte un exemplar al maşinii de cifrat germane Enigma şi au ţinut foarte secretă această captură. Astfel au descifrat toată corespondenţa radio a Germaniei, în tot timpul războiului, fără ca Germanii să afle aceasta. Britanicii – ca să fie credibili în faţa suspiciosului Stalin – au transmis informaţiile de interes pentru sovietici prin intermediul reţelei lui Roessler, ca şi cînd el le-ar fi obţinut direct de la Înaltul Comandament German. Aşa au fost posibile marile victorii sovietice de la Stalingrad, Kursk etc., care au întors cursul războiului. Cîţi „combatanţi“ a fi murit suplimentar, în toate războaiele, dacă nu era aportul armei „informaţiilor“ – al spionilor/contraspionilor?! În plus, spionii/contraspionii – combatanţii de la „Informaţii“ – sunt tot timpul în război, în războiul nevăzut, dar real, efectiv şi permanent, deci îşi riscă viaţa permanent – „mai permanent“ decît combatanţii care luptă doar sporadic în războiul „fierbinte“, din fericire!
            5. În mod evident, presupunerea autorului imaginar al Scrisorii deschise cum că preşedintele Traian Băsescu „nu ar fi ştiut“, „nu ar fi fost informat“, ar fi fost „dezinformat“ etc., este doar un mod de a-l curta pe preşedinte ca să îi citească Scrisoarea. Speranţă deşartă. El nu citeşte, de vreo cinci ani, decît cartea Levantul a unui oarecare autor. Traian Băsescu a fost îndeajuns de informat, dar este incapabil să ia decizii corecte. De exemplu, din informaţiile mele, chiar ex-şeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, l-a informat despre abuzurile comise în M.Ap.N., în privinţa cumulului de pensii cu salariul. Apoi, eu l-am informat pe premierul Emil Boc despre acelaşi gen de abuzuri petrecute în Regia Autonomă de Transport Bucureşti (R.A.T.B.), care constituie fapte penale şi indicam modul cum trebuie să se impună – restrictiv – interdicţia respectivului cumul. Dar şi preşedintele şi premierul au ignorat orice sfat şi au intrat cu cizma-n legislaţie, susţinuţi de actualul Parlament odios, exponent al „sistemului ticăloşit“.
6. În ceea ce mă priveşte, eu nu cred că preşedintele Traian Băsescu ar fi manevrat de nişte ideologi – sechele ale P.C.R. şi U.T.C. – ci, dimpotrivă, de consilieri străini, occidentali, care au luat locul consilierilor sovietici, din anii ’50! Aceştia au tot interesul subminării securităţii României, iar prin cele trei legi criminale – legea sistemului unitar de pensii, legea sistemului unic de salarizare şi legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul – au reuşit, cu succes pînă acum, dezbinarea poporului şi demoralizarea militarilor din toate armele: Armată, Poliţie, Servicii Secrete. Să sperăm că toţi militarii – activi, rezervă sau în retragere – se vor dezmetici cît mai repede că trebuie să apere ordinea constituţională, democraţia – căci aceasta este menirea lor – şi, implicit, vor răsturna actualul regim.
Cu aceste rezerve, sunt de acord cu Scrisoarea…, pe care o republic aici.