luni, 28 mai 2012

D’ale alegerilor locale din 10 iunie 2012D’ale alegerilor locale din 10 iunie 2012

Sîntem în anul Caragiale. Realităţile din campania electorală pentru alegerile locale de la 10 iunie 2012 se aseamănă cu acelea din vremea lui Ion Luca Caragiale, iar în unele localităţi şi judeţe întrec imaginaţia maestrului din Haimanale. Prezentăm cîteva exemple:
I) În plan legislativ, în timpul Regimului Băsescu-Tăriceanu-Boc a fost modificată şi completată Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, pentru a fi corelată cu realitatea faptică. Se ştie că, prin fraudarea alegerilor locale din anii 2004 şi 2008, precum şi după manipularea multor alegători de către profesionişti în acest domeniu, s-a ajuns ca în funcţiile de primar şi preşedinte al Consiliului judeţean să ajungă reprezentanţi ai P.D. (P.D.L.), P.S.D., P.N.L. şi U.D.M.R. care s-au speriat de numeroasele atribuţii stabilite prin Legea nr. 215/2001 şi au căutat să scape de răspundere, intrînd într-un concediu plătit de contribuabili timp de 4 ani. Pe lîngă concediul de odihnă, concediul de maternitate sau de paternitate, concediul fără salariu, concediul medical au fost înfiinţate de către cei de la Putere concediile de primar şi de preşedinte al Consiliului judeţean. În Legea nr. 215/2001 s-a introdus capitolul VIII, Administratorul public, cu art. 112, 113, 114, care permit primarului să propună înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. „Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local“. La alin. 3 şi 4 ale art. 112 se precizează că „Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul poate delega administratorului public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite“. Prevederi similare sunt înscrise la art. 113 din Legea nr. 215/2001 pentru preşedintele Consiliului judeţean. Profitînd de acest cadru legal, în numeroase comune, oraşe, municipii şi în unele judeţe, primarii aleşi în 2004 şi în 2008 şi preşedinţii de Consilii judeţene au înfiinţat funcţia de administrator public, căruia i-au „pasat“ toate atribuţiile, inclusiv aceea de ordonator principal de credite, iar ei se mulţumesc cu indemnizaţia lunară care le este virată în cont. Cei mai mulţi dintre cei aflaţi în acest tip unic de concediu nu trec, cu lunile, pe la Primărie sau pe la Consiliul judeţean. Fiind în campanie electorală, în ziua de 19 mai a.c., în judeţul Neamţ – împreună cu conducerea P.R.M. Filiala Neamţ – am aflat, într-o comună, că primarul portocaliu s-a speriat de atribuţiile ce-i revin, are probleme cu cititul, transpiră mult cînd are de citit ceva la Primărie. Ca urmare, şi-a angajat administrator public şi el a intrat în concediu de primar. Căutînd să-l întreacă în imaginaţie pe Caragiale, acum acelaşi primar candidează pentru un nou mandat, sperînd să-i fie prelungit concediul de primar cu încă 4 ani. Acel primar a constatat că lenea nu i-a rupt oasele şi mai încearcă odată, sperînd să-i păcălească pe alegători. Culmea tupeului s-ar putea să fie dublată de culmea prostiei şi alegătorii din comună să-l prefere ca primar pe cel care a „pasat“ atribuţiile şi a stat 4 ani în concediu pe banii contribuabililor.
În intervalul 1992-2004, primarii şi preşedinţii de Consilii judeţene îşi îndeplineau atribuţiile prevăzute de lege şi răspundeau pentru deciziile şi dispoziţiile date, inclusiv pentru fiecare semnătură. Atunci nu a fost nevoie şi nu existau posturi de administratori publici. Începînd cu vara anului 2004, în multe Primării şi Consilii judeţene au crescut cheltuielile de personal prin plata cîştigurilor lunare cuvenite administratorilor publici, care sunt mai mari decît indemnizaţia pentru primar sau preşedinte al Consiliului Judeţean. S-a ajuns astfel la o situaţie incredibilă şi necunoscută pentru majoritatea alegătorilor şi contribuabililor! În multe localităţi şi judeţe, contribuabilii plătesc doi oameni pe acelaşi post timp de 4 ani, respectiv pe cel care a intrat în concediu de primar sau concediu de preşedinte al Consiliului Judeţean şi pe administratorul public. De reţinut că, lunar, cîştigul administratorului public este mai mare decît al primarului sau preşedintelui Consiliului judeţean deoarece administratorii beneficiază şi de sporuri la salariu.
Aflînd că la nivelul celor aleşi primari şi preşedinţi de Consilii judeţene se poate „pasa“ munca şi răspunderile unui administrator public, preşedintele Băsescu, primul-ministru, miniştri, deputaţii şi senatorii vor căuta să încheie contracte de management cu oamenii lor de încredere, după modificarea şi completarea cadrului legal, în urma alegerilor de la sfîrşitul acestui an şi vor intra şi ei în concediu, pe perioada mandatului, urmînd exemplul primarilor şi preşedinţilor de Consilii judeţene.
Culmea tupeului şi nesimţirii  o constituie înscrierea la alegerile locale din 10 iunie 2012 pentru posturile de primar şi preşedinte al Consiliului judeţean a multor cetăţeni aleşi în iunie 2008 şi care s-au aflat în concediu de primar, respectiv de preşedinte la Consiliului judeţean! Sfidînd inteligenţa românilor şi ascunzînd adevărul, institutele de manipulare a opiniei publice îi plasează pe primul loc în preferinţele electoratului la alegerile locale pe cei care s-au aflat timp de 4 ani în concediu de primar sau de preşedinte al Consiliului judeţean. Deocamdată, a scăpat presei acest subiect de campanie electorală şi nu s-a publicat, pe judeţe, lista nominală a celor aflaţi, în mandatul 2008-2012, în concediu de primar sau de preşedinte al Consiliului judeţean şi indemnizaţiile încasate din buzunarele contribuabililor.
Filialele judeţene şi organizaţiile locale ale P.R.M. au datoria de a colabora cu presa şi să-i informeze pe alegători în legătură cu toţi primarii şi preşedinţii de Consilii judeţene care au angajat administratori publici şi sumele cheltuite pentru aceştia ca să lucreze în locul celui care a fost ales primar sau preşedinte al Consiliului judeţean.
În timpul Regimului Băsescu-Tăriceanu-Boc, susţinut de P.D.L., P.N.L., P.S.D., P.C., U.D.M.R. şi U.N.P.R., a fost completată Legea nr. 215/2001 cu art. 66 şi 67, care permit primarilor să-şi angajeze consilieri personali. La comune, primarul poate să angajeze un consilier personal. La oraşe şi municipii are dreptul primarul să angajeze doi consilieri personali, iar la municipiile reşedinţă de judeţ poate angaja patru consilieri personali. La Bucureşti, primarul general poate înfiinţa cabinetul său cu cel mult 13 consilieri personali. Preşedinţii de Consilii judeţene au dreptul să angajeze şi ei consilieri personali. Aşa au decis cei care fac cu schimbul la Putere cu scopul de a plasa clientela lor politică şi să risipească banii strînşi de la contribuabili. Deocamdată, nimeni nu a făcut calcule şi presa nu a mediatizat sumele uriaşe la nivel judeţean şi naţional risipite pentru plata consilierilor personali. Este posibil ca aflînd acum despre risipirea banilor contribuabililor pe administratori publici şi pe consilieri personali, Guvernul Ponta (P.S.D., P.N.L., P.C., susţinut de U.N.P.R.), respectîndu-şi Programul prezentat în Parlament, inclusiv punctul 5 de la priorităţile esenţiale – „Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism“ –, va abroga, începînd cu 15 iunie 2012 printr-o Ordonanţă de Urgenţă, art. 67, 68, 112 şi 113 din Legea nr. 215/2001, respectiv vor dispărea consilierii personali şi administratorii publici.
II) În campania electorală, cei care au făcut cu schimbul la Putere în ultimii 22 de ani, respectiv P.S.D., P.D.L., P.N.L., P.N.Ţ.C.D. şi U.D.M.R., încearcă din nou să-i păcălească pe alegători cu sondaje de opinie mincinoase şi cu afişajul electoral. Manipulatorii de opinie, plătiţi de P.D.L. şi U.S.L., dau zilnic publicităţii diferite sondaje de opinie falsificate în favoarea celor care le-au comandat şi plătit. Jignind inteligenţa românilor şi contrar celei mai elementare logici, autorii sondajelor caută să manipuleze alegătorii şi să-i orienteze la vot spre U.S.L. sau P.D.L., iar celelalte partide şi candidaţii lor primesc doar cîteva procente, de regulă sub 3-5 la sută. Românii ştiu că U.S.L. (PS.D., P.N.L. şi P.C.) şi P.D.L. sunt vinovate de dezastrul din ultimii 22 de ani din ţara noastră, adică de: lichidarea a peste 6 milioane locuri de muncă; distrugerea industriei, agriculturii şi cercetării ştiinţifice; privatizările frauduloase şi păguboase; jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român; otrăvirea cetăţenilor cu aditivi alimentari cancerigeni; prăbuşirea învăţămîntului şi închiderea a 3.000 de şcoli; alungarea în străinătate a peste 5 milioane de cetăţeni români; înrobirea românilor prin împrumuturi externe de peste 150 miliarde euro; scăderea nivelului de trai pentru majoritatea populaţiei; generalizarea corupţiei; Holocaustul împotriva Poporului Român; răstignirea satului românesc; transformarea României într-o colonie; tăierea salariilor şi pensiilor; aducerea U.D.M.R. la guvernarea României şi acordarea a peste 60 de privilegii pentru etnicii unguri; închiderea a 200 de spitale ş.a.m.d.
Într-un stat democratic, orice alegator normal ar merge la vot şi ar vota cu un partid care nu a fost la guvernare şi care apără Interesul Naţional, aşa cum o face de 21 de ani Partidul România Mare. Cine poate crede în sondajele de opinie măsluite? Din acestea rezultă că alegătorii care vor participa la vot în 10 iunie a.c. ar vota masiv cu U.S.L. şi P.D.L., inclusiv după ce acestea au pus la cale exproprierea românilor din România printr-o propunere legislativă votată de toţi senatorii P.S.D., P.D.L., P.N.L., U.N.P.R., P.C. şi U.D.M.R. în ziua de 27 octombrie 2009. Înseamnă că, după sondajele mincinoase, milioanele de români se vor duce la vot şi vor pune ştampila pe candidaţii şi listele U.S.L. şi P.D.L. vinovate de dezastrul din România post-decembristă.
În ceea ce priveşte afişajul electoral, sunt de semnalat cel puţin  patru aspecte:
1. Partidele aflate la Putere, cu schimbul şi în diverse combinaţii, au interzis folosirea culorilor de pe drapelul nostru naţional în campania electorală! O asemenea interdicţie nu există în nici o ţară din lume. În toate ţările lumii, mai ales în campaniile electorale, sunt permise şi folosite culorile de pe drapelul naţional. Cum să-i voteze românii pe cei din P.D.L. şi U.S.L. care au interzis în campania electorală şi, mai ales, în afişajul electoral să fie folosite culorile roşu, galben şi albastru, moştenite de la geto-daci?!
 2. Partidele care s-au aflat la Putere au bani mulţi, obţinuţi din banii publici, pe care-i folosesc într-o campanie electorală foarte diversificată şi pentru păcălirea electoratului. Industria de furat la alegeri a fost perfecţionată şi reprezentanţii P.D.L. şi U.S.L. se deplasează, în campania electorală, la domiciliul fiecărui alegător  şi oferă pungi cu alimente  sau 100 de lei. La ei acasă, alegătorii sunt obligaţi să jure cu mîna pe Biblie că votează candidaţii partidului sau alianţei politice care i-a mituit. Parchetul şi Ministerul de Interne se fac că nu văd şi nici nu vor să afle despre această faptă penală, prevăzută la art. 109 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale.
  3. Pentru derutarea alegătorilor, partidele vinovate de dezastrul ţării au năpîrlit şi se prezintă în faţa electoratului cu alte denumiri, ca de pildă U.S.L. (formată din P.S.D., P.N.L. şi P.C.) şi Mişcarea pentru... (avînd în frunte P.D.L., care s-a aliat cu cîteva partiduleţe) sau APEL (în judeţul Neamţ), adică – în traducere liberă – Alianţa pentru Prostirea Electoratului Local. Pe lîngă schimbarea, denumirilor s-a recurs la alte culori pentru campania electorală cu scopul de a păcăli electoratul. De exemplu : P.D.L. fuge de culoarea portocalie şi se ascunde după culoarea verde.
   4. Pentru îndobitocirea alegătorilor, candidaţii P.D.L. şi U.S.L. apar în campania electorală cu sloganuri de genul: „Votează cu inima!“, „Votează APEL!“, „Votează viitorul!“, „Vom face!“, „Întotdeauna pentru clujeni!“ (este sloganul lui Emil Boc pentru funcţia de primar al Municipiului Cluj-Napoca, după ce i-a trădat pe clujeni, l-a pus pe Sorin Apostu să facă vamă din Primărie şi să ia fifty-fifty, după ce, ca premier, a tăiat salariile şi pensiile, a furat din pensii, a închis şcoli şi spitale etc.). […]
La 10 iunie a.c., cetăţenii majori au dreptul şi obligaţia patriotică să se prezinte la vot […].
Cluj-Napoca, 24 mai 2012

                                                              Dr. Gheorghe Funar