duminică, 18 martie 2012

Reinstituirea horthysmului (2)


Colonel (r.) Vasile I. ZĂRNESCU
 

11.3. Coaliţia P.N.Ţ.C.D.-U.D.M.R. reinstituie horthysmul

Paradoxal este faptul că un partid naţional ca P.N.Ţ.C.D. accentuează, prin aplicarea principiului restitutio in integrum, maghiarizarea poporului român. Căci, dincolo de maghiarizarea prin catolicizare, devenită manifestă imediat după inventarea „cultului“ greco-catolic, P.N.Ţ.C.D. – care este manevrat de către ex-greco-catolici – este acum, ca principal partid de guvernământ, vectorul maghiarizării politice.
Aplicarea principiului restitutio in integrum – impusă de ex-greco-catolici întregului P.N.Ţ.C.D şi nu doar limitată la aspectul cultic, ci extinsă la toate domeniile, inclusiv la „domeniile regale“ – trimite istoria la 1948, în ceea ce priveşte respectivul cult. Dar, din aproape în aproape, se ajunge la situaţia juridică de la 1945, de la sfârşitul războiului. Numai că situaţia de la 1945, pentru Transilvania de după Diktatul de la Viena – impus României la 30 august 1940 –, constituia consecinţa regimului horthyst [19].
În timpul regimului fascist al lui Horthy, care ducea o politică deliberată de exterminare a românilor [20], mulţi români au fost siliţi să plece şi şi-au vândut pe nimic averile ocupanţilor unguri, în cazul când nu le-au fost confiscate sau când nu le-au abandonat, pur şi simplu, fugind de teama represaliilor.
„De când a primit jumătate din Transilvania în 1940, Ungaria – prevăzând fie plebiscitul, fie autonomia – a dus, prin toate mijloacele, o politică de slăbire şi exterminare a elementului românesc majoritar.
Prin rechiziţii care au produs sistematic foamete, prin expulzarea preoţilor şi intelectualilor români, prin distrugerea de biserici ortodoxe şi uniate, prin înăbuşirea culturală şi naţională la care a dus faptul că pentru 1.315.000 de români exista un singur liceu românesc şi un sigur cotidian, guvernul ungar a vrut tocmai să întărească dominaţia maghiară prin slăbirea rezistenţei elementului românesc.
Este adevărat că teroarea a avut un caracter mai degrabă administrativ decât militar, iar violentele şi asasinatele în masă au fost practicate în Transilvania la o scară mult mai redusă decât în Iugoslavia.
Totuşi, ţelul urmărit de politica ungară în Transilvania, ca şi în Iugoslavia, este acelaşi: distrugerea elementului majoritar autohton român şi sârb, pentru a avantaja poziţia maghiară în caz de plebiscit sau de autonomie. În ceea ce priveşte Transilvania de Nord, rezultatul trebuie judecat în lumina imensului exod al refugiaţilor. Sir Robert Emerson, înalt Comisar pentru refugiaţi al Comitetului Interaliat pentru Refugiaţi, estimează la 200.000 numărul refugiaţilor din Transilvania de Nord din cauza persecuţiilor ungare [21]. Acum (adică în 1945, după încheierea războiului – n.n., V. I. Z.) realitatea depăşeşte cu mult această cifră“ [22]. Acest citat este dintr-o lucrare elaborată la începutul anului 1946, pentru a susţine prezentarea problemei româneşti la Conferinţa de la Paris, dar care a fost publicată abia în 1997!
Încercând să realizeze pentru noi un memento despre acele timpuri – despre care, până prin anii ’70, nu s-a vorbit absolut nimic, iar după aceea foarte puţin, căci U.R.S.S. voia linişte în lagărul socialist –, Raoul Şorban scria: „Toate bestialităţile au fost trăite de populaţia nemaghiară din Transilvania (în afara germanilor), în urma şi din cauza Diktatului de la Viena. Între izbânzile urii, însoţite de torturi sufleteşti, practicate cu o tehnică perversă a umilirilor, s-a numărat şi relativizarea oricărui concept juridic“ [23].
Într-adevăr, caracteristica guvernului horthyst a fost că, în domeniul drepturilor românilor din teritoriile cedate după Diktat, „forţa dreptului“ a fost înlocuită cu „dreptul forţei“. Documente ale vremii subliniau că „principala preocupare a guvernului, de la intrarea trupelor, a fost răsturnarea completă a stărilor pe care le-a găsit în teritoriul ocupat. Regimul de proprietăţi a fost din temelii şi cu violentă zguduit, în aşa măsură, încât, în această privinţă, Ardealul de nord nu mai este astăzi decât o imensă ruină cu mii şi mii de existenţe româneşti distruse, cu mii şi mii de averi prăpădite pe preţuri de nimic sau confiscate, pur şi simplu“ [24].
Parlamentul ungar a adoptat legea nr. XXVI din 1940, „prin care dădea mână liberă guvernului horthyst să ia măsurile legislative şi economice pe care le va socoti necesare pentru încadrarea teritoriului ocupat în ordinea juridică aflată în vigoare în restul Ungariei. Pe această bază, guvernul a emis imediat o serie de ordonanţe prin care, încălcând principiile dreptului internaţional, a aplicat o amplă politică de ruinare a populaţiei româneşti. Pe baza ordinului nr. 6310 M.E. din 14 septembrie 1940, imediat după intrarea trupelor horthyste în Ardealul de nord, administraţia militară a numit inspectori de întreprinderi la toate unităţile industriale, comerciale, financiare şi la alte stabilimente economice care erau antrenate într-un fel sau altul în producţia de interes militar. (…) În multe cazuri, inspectorii au înlăturat automat tot personalul dirigent românesc şi au suspendat consiliile de administraţie. Au fost semnalate cazuri când inspectorii oficiali puşi de armată, după ce au epuizat banii din casă şi au vândut stocurile de mărfuri ale întreprinderilor, au contractat chiar împrumuturi, iscălind ei singuri acte de ipotecă, care mai pe urmă au fost intabulate în cartea fundulară. (…) În acest mod, cele mai de seamă întreprinderi nord-transilvănene, care aveau dificultăţi în condiţiile create de Dictatul de la Viena, au ajuns în scurtă vreme în orbita de interese a capitalului monopolist ungar“ [25].
Dar, pe lângă aceste măsuri administrative, trupele horthyste au intrat în Transilvania ucigând românii încă din primele zile, sub pretextul că „s-au opus armatei ungare“. Aceste crime, trecute acum – din „spirit european“ – sub tăcere de U.D.M.R., au determinat începutul valului de refugiaţi [26]. Încă de la sfârşitul lunii noiembrie 1940, „Consiliul Economic din Transilvania a întocmit un studiu cu privire la modalităţile de preluare a proprietăţilor funciare «abandonate», precum şi a celor expropriate cu ocazia reformei agrare din 1921. Moşierii unguri au pornit atacul împotriva ţăranilor români nu numai pentru a le lua pământurile ce le fuseseră acordate prin legea de reformă agrară din 1921, ci şi pentru pământurile pe care ei le vânduseră altora. Pe baza articolului 7 din Ordonanţa nr. 1440/1941 M.E., s-au constituit adevărate asociaţii de avocaţi unguri pentru a aplica acest articol celor care «şi-au vândut vreun imobil în timpul stăpânirii româneşti». Toate actele încheiate prin bună învoială de vânzători cu statul român sau instituţii publice româneşti au fost anulate, considerate ca «păgubind» pe vânzători“ [27].
Trebuie să precizăm că mulţi români transilvăneni şi-au vândut averile contra unor preturi modice şi înainte de încheierea efectivă a Diktatului de la Viena. Fenomenul s-a petrecut astfel deoarece devenise clar că, sub presiunea Germaniei şi a Italiei şi abandonată de „democraţiile“ occidentale, România nu va mai rezista multă vreme şi va trebui să cedeze Transilvania, deoarece Ungaria îşi începuse campania revizionistă imediat după Trianon. Deci, contracte oneroase de vânzare au fost nevoiţi să încheie şi românii din celelalte judeţe ale Transilvaniei, care, până la urmă, nu au intrat sub ocupaţia horthystă.
Or, îndeosebi în cazul vânzărilor, ele sunt „inatacabile“ sub raport juridic, deşi au fost făcute sub presiunea sistemului „juridic“ horthyst, ca produs al contextului politic de forţă din acele vremuri. Prin aplicarea principiului restitutio in integrum, averile românilor vor reveni din nou moştenitorilor grofilor – aspect relevat, de altfel, în unele publicaţii.
Aşadar, aplicarea principiului restitutio in integrum duce, în mod inevitabil şi pe cale de consecinţă juridică, la reinstituirea statului horthyst! Aceste realităţi istorice sunt necunoscute de către tineret, dar sunt, oarecum, destul de cunoscute de către vârstnici, şi sunt bine cunoscute de către ex-greco-catolici; şi, în mod cert, sunt foarte bine cunoscute de către liderii catolici orientali, ca, de exemplu, Matei Boilă, care este de profesie avocat – preot „greco-catolic“ fiind făcut doar aşa, din lipsă de cadre; sau de Iftene Pop, jurist de profesie, expert în probleme de drept internaţional, şi încă specializat în probleme de „vecinătate şi bună vecinătate“ [28]. Iftene Pop, Ioan Moisin, Tertulian Langa, Simion Mesaroş, Matei Boilă, Lucian Mureşan şi toţi ceilalţi lideri ex-greco-catolici ştiu în ce a constat tragedia românilor din Ardeal – inclusiv a enoriaşilor greco-catolici –, dar trec sub tăcere acest lucru, întrucât sunt „toleranţi“, plini de „spirit european“ şi vor să se „reconcilieze“ cu toate cultele maghiare, deoarece trebuie să aplice politica Vaticanului de catolicizare a Transilvaniei. E-adevărat că Ioan Moisin, scandalizat şi el, acum, când aproape toată presa a luat act de escaladarea campaniei neorevizioniste şi iredentiste maghiare, îi ameninţă pe revizioniştii din U.D.M.R. că, dacă nu îşi reduc pretenţiile, le va arăta el ce au făcut maghiarii în Transilvania, în ultimele secole – mai ales că a trimis Congresului S.U.A. cartea fratelui său, Anton Moisin, Istoria Transilvaniei. Dar cine l-a împiedicat până acum să o facă?! Presa naţionalistă, revistele Românul, România Mare şi Politica? Este adevărat că, atunci când Ioan Moisin dovedea că gândeşte maghiareşte şi antiromâneşte, a fost imediat pus la punct, ca în studiul „Un duşman al Bisericii Ortodoxe Române: senatorul P.N.Ţ.C.D. Francisc Iosif Moisin“ [29]. Dar când s-a răzgândit, arătând că, totuşi, mai simte româneşte, tot Politica (şi singura!) i-a şi publicat respectiva ameninţare etalată în Senat [30]! Aşadar, nu l-a împiedicat nimeni. Dimpotrivă, agresivitatea neorevizioniştilor maghiari a fost catalizată de chiar politica restitutio in integrum, inventată, promovată de către ex-greco-catolici (aşa-zişii „greco-catolici“) şi practicată la fel de agresiv ca maghiarii şi de conivenţă, până acum, cu aceştia. În schimb, acum, când maghiarii „plusează“ (cum au făcut-o mereu), riscând să inflameze până la incandescenţă relaţiile interetnice din Transilvania – atrăgându-i şi pe ţiganii românofoni şi maghiarofoni –, Ioan Moisin şi ai lui s-au trezit să facă politică naţionalistă, după ce, între timp, îi puneau la index ca extremişti pe toţi patrioţii care aveau curajul să apere articolul 1 din Constituţie.
Deci, statul horthyst este statul de „drept“ pe care vor să îl instituie catolicii orientali (ex-greco-catolicii) – care manipulează P.N.Ţ.C.D.-ul, sprijiniţi de catolicii şi protestanţii unguri, care manipulează U.D.M.R.-ul. Prin aceasta se face, încă o dată, dovada – comentată de Nae lonescu [31] – cum că românul care a trecut la catolicism nu mai este român, deoarece el ascultă cu deplină obedientă ordinele Vaticanului, care este o organizaţie mondialistă, antinaţională şi, deci, antiromânească.
Elocvent pentru a atesta faptul că, prin consecinţele avute, aplicarea principiului restitutio in integrum este în consonanţă cu doctrina şi practica hungaristă, este acesta ştire de presă: „Săptămâna trecută, locuitorii comunei Bratca, din Bihor, au fost cuprinşi de panică. În zorii zilei de joi, 6 august, patru unguri din Debreţin, Ungaria, au venit la ei în sat şi, după ce au fotografiat clădirea spitalului din localitate, le-au spus sătenilor şi personalului medical că terenul de sub spital este al lor. Ei au susţinut că pământul a fost cumpărat în 1942 de Facultatea Reformată Colegium din Debreţin, apoi au început să se comporte ca adevăraţi proprietari. (…)
Ungurii au scăpat de mânia sătenilor doar după intervenţia poliţiştilor din comună, care spun că nu ştiu numele cetăţenilor străini“ [32]. Deşi poliţiştii sunt indicaţi implicit prin expresia antologică „Actili vorbeşte!“, surprinzător este faptul că, de data aceasta, ei nu şi-au făcut datoria elementară de a-i legitima pe cei patru intruşi revizionişti, care, şi ei, vor tot restitutio.

11.3.1. Repetiţiile istoriei: recucerirea Transilvaniei

Referindu-se la situaţia conflictuală din Ardeal, provocată de maghiari imediat după decembrie 1989, Ion Coja anticipase încă din vara lui 1990: „Cu cât această stare va fi mai tensionată de conflicte consumate deja sau pe cale de a se produce, cu atât mai convingătoare vor fi argumentele revizioniste, care vor bate toba în toată lumea pe tema imposibilităţii de a se concilia interesele românilor şi ale maghiarilor din Transilvania în interiorul societăţii româneşti, al unei Românii Mari şi autoritare faţă de minorităţi, înscenările şi diversiunile nu ne vor da o clipă de răgaz, Ardealul va deveni un fel de Liban al Europei, ceea ce ar face iminentă şi indispensabilă intervenţia protecţiei şi a arbitrajului internaţional, a O.N.U. etc., etc. În acest scenariu, deloc absurd, de politic fiction, cartea pe care se va miza cel mai mult va fi, probabil, ideea unei federalizări sau chiar autonomizări a Ardealului, idee care deja circulă, testând receptivitatea publică.
Iată, dar, că nu mai este aşa de exclusă repetarea lui 30 august 1940. Cei ce şi-au dedicat viaţa acestui sumbru ideal mizează pe partea mizerabilă a lumii în care trăim, pe mizeria istoriei, în vreme ce adversarii lor, adică naivii care nu le acordă nici o şansă, mizează pe demnitatea umană, pe raţionalitatea devenirii istorice, convinşi că istoria nu se repetă. Când este vorba de crimă şi de fărădelegi, însă, istoria mai des se repetă!“ [33].
Într-adevăr, constatăm că istoria se repetă. Situaţia de dinaintea ultimului război mondial se aseamănă cu aceasta de după decembrie 1989. România de azi este supusă aceloraşi agresiuni ale ţărilor „democratice“ occidentale, care urmăresc aceleaşi scopuri: limitarea suveranităţii, diminuarea independentei şi, în final, dezmembrarea ţării. În Germania se vorbeşte curent de câţiva ani despre „al IV-lea Reich“ – privit sub aspect politic şi economic —, iar o Românie puternică în zonă constituie un impediment în calea expansiunii influenţei şi acţiunilor firmelor transnaţionale în ţara noastră şi chiar în alte ţări din Europa de Est.
De asemenea, politica revizionistă şi de expansiune economică a Ungariei în Transilvania, în general, şi în judeţele Harghita şi Covasna, în mod special, este etalată cu nonşalantă şi de oficiali. Astfel, alegând un titlu rezumativ, „Sub paravanul cooperării economice în Bazinul Carpatic, Ungaria investeşte masiv în România, în zonele locuite de maghiari“, Florian Popa-Micşan face următoarea precizare: „S-a vorbit şi s-a scris mult pe tema expansiunii economice a Ungariei în Transilvania, în general, şi în judeţele Harghita şi Covasna, în mod special. Iată că autorităţile din ţara vecină şi-au pierdut răbdarea şi nu mai fac un secret din acest obiectiv al statului ungar. Numai că îl maschează sub paravanul unui limbaj europenizat, al cooperării economice «regionale şi transfrontaliere». Este edificator, în acest sens, interviul pe care vi-l prezentăm, cu Tabajdi Csaba, secretar de stat politic la Oficiul primului ministru din Ungaria, realizat de Sukosd Levente, şi transmis în cadrul emisiunii «Cronica de dimineaţă», difuzate de Radio «Kossuth»“: „Întrebare: În localitatea ungară Baja s-a desfăşurat recent cea de-a treia conferinţă pe problemele economice menită să contribuie la dezvoltarea cooperării economice în Bazinul Carpatic, în ce măsură se înscrie această întrunire în seria celorlalte, organizate anterior în Ucraina subcarpatică şi în Ardeal? Răspuns: În 1995, am elaborat concepţia, iar în decembrie 1996, ca urmare a semnării Tratatelor de bază, s-a vorbit atât despre condiţiile cooperării economice regionale, cât şi despre faptul că ar fi bine să se înfiinţeze o societate de investiţii central-europeană, care, de fapt, a şi fost înfiinţată în urmă cu câteva luni, în cadrul Băncii Ungare pentru Dezvoltare. Actuala conferinţă s-a ocupat de posibilităţile de revitalizare a întreprinderilor şi de stimulare a investiţiilor în Europa Centrală. De asemenea, s-a avut în atenţie experienţa acumulată de această societate de investiţii în cele câteva luni de la înfiinţare. (…) În ultimii 4 ani, Fundaţiei «Noua strângere de mână», care a obţinut un sprijin financiar în valoare de două miliarde de forinţi, i s-a adăugat Societatea de investiţii de capital «Corvina», care s-a înfiinţat cu un capital social de un miliard de forinţi. (…) La aceştia s-au adăugat şi banii proveniţi din alte surse. Consider important că s-a reuşit înfiinţarea de centre pentru dezvoltarea întreprinderilor – aproape 20 – în Bazinul Carpatic, din care peste 50 la sută în Ardeal, ceea ce înseamnă că îi ajutăm nu numai cu bani pe întreprinzătorii maghiari din afara graniţelor. Aceste trei miliarde nu reprezintă o sumă foarte mare, dar este important faptul că noi, prin instruirea managerială, îi putem sprijini pe maghiarii din afara graniţelor — şi nu numai pe ei — prin transmiterea experienţei noastre privind cooperarea economică europeană, în această cooperare are importantă primordială nu apartenenţa etnică, ci contribuţia la revitalizarea unor zone unde trăiesc maghiari, precum şi dezvoltarea economică a aşezărilor locuite de aceştia“ [37]. Este evident că rezerva făcută – cum că „are importanţă primordială nu apartenenţa etnică“ – este etalată doar din motive propagandistice, pentru a contracara o eventuală acuză de revizionism. Dar această precauţie este superfluă, căci în propoziţia imediat următoare se şi contrazice, arătând că demersul respectiv vizează „revitalizarea unor zone unde trăiesc maghiari“, ceea ce este acelaşi lucru – „apartenenţa etnică“ –, însă în alţi termeni.
Dar, văzând lipsa de reacţie a României, Ungaria îşi extinde zona de acţiune: „Ambasadorul Ungariei la Bucureşti, d-l Szocs Ferenc, însoţit de oameni de afaceri unguri, se află în aceste zile la Constanţa. Vizita delegaţiei ungare urmăreşte două scopuri: crearea unui flux comercial de tranzit pe traseul Canalul Dunăre-Marea Neagră-Constanţa şi posibilitatea unor investiţii în Zona Liberă Constanţa-Sud. Pentru partea maghiară, portul Constanţa este un punct de maximă importantă, exporturile ţării vecine având rampa de lansare pe teritoriul românesc. Până în prezent, investitorii unguri şi-au concentrat atenţia, în principal, în apropierea graniţei, respectiv Transilvania.
Se pare că, o dată cu deschiderea primei benzinării MOL la Bucureşti, investiţiile vecinilor noştri se vor extinde, Constanţa devenind un obiectiv de maxim interes. Intenţii ce nu pot fi decât lăudabile, capitalul ungar fiind la fel de bine primit ca orice altă investiţie străină.
Regretabil este faptul că fluxul investiţional are un singur sens: dinspre Ungaria spre România, statistica oficială neconsemnând prezenţa capitalului românesc în ţara vecină“ [38].
Ofensiva economică a Ungariei a început să fie semnalată şi de presa românească. La începutul lui 1998, Sorin Trocan, printre alţii, a publicat consistentul material „Agresiunea economică ungurească în Vestul României“ [39].
De fapt, clinciul în care a fost băgată România după decembrie 1989 a urmărit tocmai acest lucru: diminuarea atributelor sale statale atât de mult încât să nu se poată opune agresiunilor externe, cum sunt ocupaţia economică – relevată în cele de mai sus –, imagologică – practicată, de exemplu, prin intermediul postului DUNA TV –, instituţională [40], mediatică [41] etc.

(Continuare în episodul următor)

NOTE

[19] Vezi, similar, Mircea D. Coandă, „Cu respect, sugestii de meditaţie“, în Timpul, nr. 32(394), 11-17 august 1998, pag. 12.
[20] Vezi şi Milton G. Lehrer, ARDEALUL - pământ românesc. Editura Vatra Românească, Cluj-Napoca, 1991, pag. 478-502.
[21] Sir Robert Emerson, Postwar problems of refugees - Address to members of Executive Committee of the Intergovernamental Committee dealing with refugees’ problems, Washington, în Foreign Affairs, January 1943, apud Leontin Jean Constantinescu, Chestiunea Transilvaniei. Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 1997, pag. 21-22. Vezi şi Ion Ardeleanu, Gheorghe Bodea, Mihai Fătu, Oliver Lustig, Mircea Muşat, Ludovic Vajda, Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, Bucureşti, 1985, pag. 143.
[22] Leontin Jean Constantinescu, op. cit., pag. 21-22.
[23] Raul Şorban, „În căutarea unui drum / Spre noi înşine“, în Timpul, nr. 6(318), 18-24 februarie 1997, pag. 13. În acelaşi sens, vezi, în cadrul serialului „În umbra Dictatului de la Viena“, al lui Raoul Şorban, din Curierul Naţional, episoadele: „Reţele sioniste şi reţele româneşti“, în nr. 1590, 1 iunie 1996, pag. 7; „Justificări revizioniste“, în nr. 1620, 6 iulie 1996, pag. 7; „Dreptul ungurilor la supremaţie“, în nr. 1632, 20 iulie 1996, pag. 7.
[24] *** Un an de stăpânire maghiară în Transilvania de nord, Bucureşti, 1942, pag. 75.
[25] Ion Ardeleanu, Gheorghe Bodea ş.a., Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, Bucureşti, 1985, pag. 151-152.
[26] Idem, pag. 56-147; 249-295. Vezi şi Mihai Fătu, Biserica românească din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă,1940-1944. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986; Petre Ţurlea, IP ŞI TRĂZNEA Atrocităţi maghiare si acţiune diplomatică românească. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
[27] Ion Ardeleanu, Gheorghe Bodea ş.a., op. cit., pag. 162.
[28] Iftene Pop, Vecinătate şi bună vecinătate în dreptul internaţional. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
[29] Theodor V. Alexandru (Vasile I. Zărnescu), „Un duşman al Bisericii Ortodoxe Române: senatorul P.N.Ţ.C.D. Francisc Iosif Moisin (1)“, în Politica, nr. 298, 22 noiembrie 1997, pag. 13; continuare în nr. 299-303.
[30] Ioan Moisin, „Transilvania nu este şi nu va fi niciodată un Kosovo“, în Politica, nr. 373, 22 mai 1999, pag. 17.
[31] Nae Ionescu, „Iluziile catolicizanţilor“, în România Mare, nr. 425, 4 septembrie 1998, pag. 1 şi 7.
[32] Camelia Necula, „Patru unguri au vrut să scoată afară bolnavii dintr-un spital“, în Cotidianul, nr. 81(2126), 12 august 1998, pag. 1.
[33] Ion Coja, TRANSILVANIA invicibile argumentum. Editura Athenaeum, Bucureşti, 1990, pag. 242; vezi şi Viorel Roman, „De dincolo de graniţe. România-coruptă“, în Românul, nr. 24, 22-28 iunie 1998, pag. 1.
[34] Ion Moise, „Concesii umilitoare“, în Românul, nr. 39, 5-11 octombrie 1998, pag. 8. În acest sens, vezi şi: Prof. Gheorghe Susanu, „Universitatea maghiară şi consecinţele ei / O umilinţă pentru naţiunea română şi dispreţ faţă de celelalte minorităţi“, în Ultima oră, nr. 218; 1-7 iulie 1998, pag. 4; Igor Drag, „Reconciliere? Da! Dar cum? Şi cu cine? Gaura din harta României“, în Cotidianul, nr. 149(2149), 30 octombrie 1998, pag. 10. Referitor la gaura propriu-zisă din drapelul ţării, vezi Gheorghe Moisescu, „Stema României într-o altă viziune“, în Curentul, nr. 235, 8 octombrie 1998, pag. 25 şi 30.
[35] Apostol Uceanu (Vasile I. Zărnescu), „Ofensiva economică a Ungariei“, în Ultima oră, nr. 235, 28 octombrie-3 noiembrie 1998, pag. 6.
[36] Ferencz Gabor, „Sporeşte apetitul capitalului ungar“, în Nepszabadsag (Ungaria), nr. 226, 27 septembrie 1997, pag. 1.
[37] Florian Popa-Micşan, „Sub paravanul cooperării economice în Bazinul Carpatic, / Ungaria investeşte masiv în România, în zonele locuite de maghiari“, în Economistul, nr. 74-75 (1100-1101), 17-20 aprilie 1998, pag. 5.
[38] Alin Alexandru, „După Transilvania…“, în Curentul, 17 aprilie 1998, pag. 5.
[39] Sorin Trocan, „Agresiunea economică ungurească în Vestul României“, în Evenimentul zilei, nr. 1693, 22 ianuarie 1998, pag. 3. Pentru o analiză a specificităţii Ungariei, vezi Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Sociologia şi geopolitica frontierei. Editura Floare albastră, Bucureşti, 1995, vol. II, pag. 61 şi urm.
[40] Pentru o analiză a războiului atipic dus şi sub forma „ocupaţiei“ instituţionale, vezi Mihai Ungheanu, „Holocaustul culturii române (X) – Ocuparea instituţiilor“, în România Mare, nr. 87, 6 martie 1992, pag. 13; Mihai Ungheanu, „Profesorul Edgar Papu şi ocuparea Academiei Române“, în România Mare, nr. 90, 27 martie 1992, pg. 7.
[41] Dona Tudor, „Arma mediatică – arma secolului (I)“, în Ultima oră, nr. 234, 21-27 oct. 1998, pag. 10.
*
Ediţia întîi: în Politica, nr. 385, 14 august 1999, pag. 3, cu continuare în nr. 386-393.